LOKAL MIESZKALNY – NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA

• odpis z księgi wieczystej
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

LOKAL MIESZKALNY – SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

• odpis z księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona) lub odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak KW dla lokalu)
• zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu)
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

LOKAL MIESZKALNY W BUDOWIE

• odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja
• wypis z rejestru gruntów na działki/działek na których realizowana jest inwestycja
• pozwolenie na budowę
• przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

DOM MIESZKALNY

• wypis z rejestru gruntów
• mapa ewidencyjna
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
• odpis z księgi wieczystej
• pozwoleniena użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
• fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

DOM MIESZKALNY W BUDOWIE

• wypis z rejestru gruntów
• mapa ewidencyjna
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
• odpis z księgi wieczystej
• pozwolenie na budowę
• fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku
• kosztorys
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

• wypis z rejestru gruntów
• mapa ewidencyjna
• mapa zasadnicza
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
• odpis z księgi wieczystej
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA

• lista dokumentów ustalana indywidualnie dla danej nieruchomości