Wycena nieruchomości Warszawa

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Sylwia Garbarczyk-Walus oferuje wycenę nieruchomości mieszkaniowych (lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, działki budowlane) oraz nieruchomości o charakterze komercyjnym (m.in. lokale użytkowe, hale produkcyjne, magazyny, budynki biurowe oraz grunty inwestycyjne). Operaty szacunkowe i opinie o wartości nieruchomości sporządzane są dla obiektów istniejących, oraz tych, na których planowana lub prowadzona jest inwestycja. Nasze usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, budujących domy jednorodzinne, jak i firm planujących większe inwestycje takie jak budowa budynków komercyjnych (hale, magazyny, budynki biurowe) czy osiedli mieszkaniowych (budynki wielorodzinne, osiedla domów jednorodzinnych). Kancelaria oferuje również wyceny czynszów najmu lub dzierżawy oraz ograniczonych praw rzeczowych (m.in. służebność drogi, służebność przesyłu). Głównym obszarem działalności Kancelarii jest Warszawa i okolice, ale zgodnie z potrzebami Klientów przygotowujemy wyceny nieruchomości na terenie całego kraju.

Kancelaria sporządza wyceny do celów:

Realizowane wyceny dotyczą prawa własności oraz innych praw związanych z nieruchomościami (użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe).

 

skarbowo-podatkowych

Wyceny sporządzane są głównie dla potrzeb uregulowania podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku sprzedaży. Operat szacunkowy może posłużyć jako potwierdzenie wartości nieruchomości już na etapie wypełniania deklaracji do urzędu skarbowego lub zawierania umowy sprzedaży. Warto wtedy zamówić wycenę, aby nieświadomie nie zawyżyć wartości, nakładając na siebie zbyt wysokich obciążeń podatkowych. Wycena wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest również przydatna w sytuacji kwestionowania przez właściwy urząd skarbowy, określonej przez podatnika wartości nieruchomości.

zabezpieczenia wierzytelności

Wyceny sporządza się w przypadku konieczności potwierdzenia wartości zabezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej. Operat szacunkowy wymagany jest przez bank w trakcie ubiegania się o kredyt na zakup, budowę lub remont. Na etapie spłaty kredytu operat szacunkowy może potwierdzić wzrost wartości zabezpieczenia co znacząco obniży koszty kredytu.

ustalenia ceny przy kupnie lub sprzedaży

Sporządzenie wyceny, czy to w postaci operatu szacunkowego czy skróconej opinii, dostarczy cennych informacji o faktycznej rynkowej wartości nieruchomości zarówno dla sprzedającego jak i kupującego.

księgowych

Wyceny sporządzane są w celu ustalania wartości początkowej środków trwałych dla potrzeb amortyzacji, a także wnoszenie aportów do spółki.

podziału majątku

Rzetelna wycena rzeczoznawcy majątkowego jest wiarygodną podstawą do rozliczeń majątku spadkowego, a także podziału majątku wspólnego przy rozwodzie.

ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Użytkownik wieczysty może wnioskować o dokonanie przez właściwy urząd aktualizacji opłaty. Do wniosku powinien dołaczyć aktualną wycenę w postaci operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej

Wyceny sporządzane są dla ustalenia spadku lub wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podziałem. Wyceny sporządzane są zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i Klientów indywidualnych.

ustalenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu), przez którego nieruchomość przebiega sieć energetyczna, gazociąg, ropociąg itp., przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody oraz wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu i bezumownego korzystania nawet do 10 lat wstecz. W naszej kancelarii wykonujemy wyceny ich wysokości.

ustalenia wartości rynkowej mienia zabużańskiego dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty

Osoby posiadające postanowienie wojewody, potwierdzające prawo do rekompensaty za majątek nieruchomy pozostawiony poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. „mienie zabużańskie”), zobowiązane są do dostarczenia, w terminie 6 miesięcy od otrzymania postanowienia, operatu szacunkowego określającego wartość pozostawionego majątku. Wycena rzeczoznawcy polega na określeniu wartości nieruchomości zgodnie ze stanem z daty jej opuszczenia oraz według aktualnych cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny.

Sporządzone przez nas operaty akceptowane są przez wszystkie banki działające na terenie Polski, w tym m.in. PKO BP, Bank Millennium, ING Bank Śląski czy Getin Bank.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 532-300-188 lub za pomocą formularza kontaktowego.