Rzeczoznawca majątkowy dr inż. Sylwia Garbarczyk-Walus

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej , studia magisterskie ukończone z wynikiem celującym oraz tytuł doktora nauk technicznych.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5266 nadane przez Ministra Infrastruktury w 2011 roku.

Jestem wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://gov.pl/

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. WSRM

Posiadane doświadczenie

Od 2007 roku działam na rynku nieruchomości. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w zakresie wyceny i analizy stanu prawnego nieruchomości zdobyte w instytucji finansowej. W ramach prowadzonej kancelarii wykonałam osobiście kilkaset wycen nieruchomości w Warszawie i okolicach.

Certyfikaty i szkolenia

„Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”

certyfikat ukończenia i zaliczenia szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich, uprawniający do wykonywania wycen nieruchomości na potrzeby kredytów hipotecznych.

„Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego”

certyfikat ukończenia szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

„Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych”

szkolenie organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, obejmujące zagadnienia związane z określaniem wartości godziwej środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby rachunkowości.

Zapraszamy do współpracy.