Operat szacunkowy Warszawa

Jako licencjonowany rzeczoznawca majątkowy w Warszawie, sporządzam opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy sporządzany jest w formie pisemnej, zawiera podpis i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego, a jego treść odpowiada przepisom prawa oraz standardom zawodowym rzeczoznawców majątkowych. Operat szacunkowy zawiera wskazanie podstaw prawnych, uwarunkowań i celu wyceny, opis nieruchomości, analizę i charakterystykę rynku, opis zastosowanych rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku wyceny. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników takich jak cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Po upływie 12 miesięcy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego, rzeczoznawca który go wykonał, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli, może dokonać potwierdzenia aktualności i przedłużyć jego ważność o kolejne 12 miesięcy.

Zapraszamy do współpracy.