+48 532 300 188
WycenDom.pl - kancelaria rzeczoznawcy majątkowego
Licencja oraz profesjonalna wycena mieszkań
Wycena majątku spadkowego

Licencja

Rzeczoznawca majątkowy dr inż. Sylwia Garbarczyk-Walus

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej , studia magisterskie ukończone z wynikiem celującym oraz tytuł doktora nauk technicznych.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5266 nadane przez Ministra Infrastruktury w 2011 roku.

Jestem wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://mib.gov.pl/

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. WSRM

Certyfikaty i szkolenia

"Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" - certyfikat ukończenia i zaliczenia szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich, uprawniający do wykonywania wycen nieruchomości na potrzeby kredytów hipotecznych.

"Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" - certyfikat ukończenia szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

"Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych" - szkolenie organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, obejmujące zagadnienia związane z określaniem wartości godziwej środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby rachunkowości.

Posiadane doświadczenie

Od 2007 roku działam na rynku nieruchomości. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w zakresie wyceny i analizy stanu prawnego nieruchomości zdobyte w instytucji finansowej. W ramach prowadzonej kancelarii wykonałam osobiście kilkaset wycen nieruchomości w Warszawie i okolicach.

COPYRIGHT BY KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO SYLWIA GARBARCZYK-WALUS WARSZAWA 2015 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego dr inż. Sylwii Garbarczyk -Walus Kontakt